ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL (BIDANG SAINS) 2014

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL (BIDANG SAINS) 2014 picnewsoct6 2

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL (BIDANG SAINS) 2014 picnewsoct6

Anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada ahli akademik yang menghasilkan makalah jurnal yang terbaik, satu dalam bidang sians dan satu dalam bidang Sains Sosial dan Sastera bagi tahun yang dinilai, iaitu dari 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2014.

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL (BIDANG SAINS) 2014 picnewsoct6 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *